bekijk alle bronnen

Atlas van de verstedelijking in Nederland

Het boek "Atlas van de verstedelijking in Nederland - 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling" brengt een millenium stedenbouw in Nederland voor het eerst samenhangend in beeld. Aan de hand van foto’s, schilderijen en nieuw getekende kaartreeksen worden groei en krimp van de Nederlandse steden inzichtelijk gemaakt. Ook worden enkele actuele thema’s uitgelicht, waaronder herbestemming, wederopbouw en de ontwikkeling van binnensteden en stadsranden.

De geometrieën die voor de kaarten van de 35 grootste steden uit verschillende jaren (van de middeleeuwen tot nu) gebruikt zijn voor het boek, vormen deze dataset.

Bewerkingen

De verkregen geometrieën zijn aan Geonames gekoppeld
De geometrieen zijn verschillend getypeerd. De meeste records representeren buurten in steden (hg:Place), andere zijn gemeentes (hg:Municipality)
geometrieën van de verschillende jaren van de 35 steden extraheren met behulp van onderstaande query: SELECT pg_catalog.concat(stedenperjaar.stad, '_', stedenperjaar.jaar) AS id, stedenperjaar.stad, stedenperjaar.jaar, count("35steden".id) AS count, st_multi(st_union(st_transform("35steden".the_geom, 4326))) AS the_geom FROM "35steden", ( SELECT "35steden".stad, "35steden".jaar FROM "35steden" GROUP BY "35steden".stad, "35steden".jaar ORDER BY "35steden".stad, "35steden".jaar) stedenperjaar WHERE stedenperjaar.stad::text = "35steden".stad::text AND stedenperjaar.jaar >= "35steden".jaar AND st_isvalid("35steden".the_geom) = true GROUP BY stedenperjaar.stad, stedenperjaar.jaar ORDER BY stedenperjaar.stad, stedenperjaar.jaar; Export naar GeoJSON met behulp van QGIS

Auteur

Institute of the History of Art, Architecture and Urbanism (IHAAU) van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft (o.l.v. Reinout Rutte) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (o.l.v. Jaap Evert Abrahamse)

Licentie

Alle rechten op de dataset © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Website

http://thoth.nl/Rubrieken/Architectuur---stedenbouw/Atlas-van-de-verstedelijking-in-nederland-1000-jaar-ruimtelijke-ontwikkeling

Bewerker

Rein van 't Veer / Erfgoed & Locatie