bekijk alle bronnen

Herkomstonderzoek Simon Hart

Simon Hart, gemeentearchivaris van Amsterdam, deed in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw uitgebreid onderzoek naar immigratie in de 17e en 18e eeuw. Daarbij legde hij een kaartsysteem aan van herkomstplaatsen van niet-Amsterdamse huwelijkspartners in de ondertrouwregisters van Amsterdam. Hij zocht uit waar de plaats lag en, als de plaats nog bestaat, wat de hedendaagse naam is. Hij deed ook onderzoek naar de handelsrelaties met de Oostzeelanden en met Nieuw Amsterdam. En alle ‘herkomstplaatsnamen’ die hij daarbij tegenkwam in notariële akten nam hij op in zijn kaartsysteem.

Bewerkingen

Auteur

Simon Hart / Stadsarchief Amsterdam

Licentie

Alle rechten op de dataset © Stadsarchief Amsterdam. Via de geocoder verkregen resultaten mogen vrijelijk gebruikt worden.

Website

http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/hulp_bij_onderzoek/herkomstonderzoek/

Bewerker