Beemstermeer

Onderdeel van hgconcept

http://thesaurus.erfgeo.nl/hgconcept/?id=menno/5

Kenmerken

naam Beemstermeer
bron menno
type hg:Water
permalink
startdatum tussen 1150-01-01 en 1250-12-31
einddatum tussen 1607-01-01 en 1612-12-31

Additionele data uit bron

periodValidFor existence
bijzonderheden Ontginning van het veen door de mens in combinatie met stormvloeden leidde ertoe dat het riviertje De Bamestra in de periode 1150-1250 uitgroeide tot een binnenzee, een meer dat in open verbinding stond met de Zuiderzee. In 1607 werd door de Staten van Holland toestemming verleend om de Beemster droog te maken. Op 19 mei 1612 was de polder droog en was de huidige droogmakerij De Beemster een feit. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Beemster

Uitgaande relaties

GeoJSON